Teknik og Miljø anvender platformen OpenCities Planner til udstilling af 3D bymodellen på internettet, hvor den er tilgængelig for borgere, erhverv med flere gennem en almindelig internet browser.

Du har i modellen mulighed for at:

  • Bevæge frit rundt med mus eller tastatur
  • Måle afstande, højder og arealer
  • Se sol og skygger for hvert kvarter i alle årets 12 måneder.
  • Tænde og slukke for bygninger og bygværk, vegetation samt baggrundskort

Vær opmærksom på at platformen kræver WebGL for at kunne vises modellen, hvorfor det anbefales at anvende Google Chrome eller en anden nyere browser.