Kortløsning med luftfotos over Aarhus kommune årgange 1945 og 2017, der kan sammenlignes ved hjælp af en skyder der skifter mellem visning af de to årgange.