Kortløsning med udvidet funktionalitet i forhold til de minimaps der ellers linkes til fra GISPortalen. Du har med BorgerGIS mulighed for selv at styre hvad der skal vises i kortet ved blandt andet at tænde og slukke for en lang række forskellige tematiserede datasæt samt at gøre brug af forskellige former for søgninger.

Der kan i kortløsningen ses:

  • Luftfotos fra 1954 til dags dato
  • Mere end 200 tematiserede datasæt
  • Skråfotos fra 2017, 2019 og 2021

Der er i kortløsningen bland andet mulighed for at:

  • Foretage analyser
  • Måle afstande og arealer
  • Oprette skitsetegninger
  • Søge på adresser, matrikler og stednavne
  • Udskrive og eksportere kortudsnit