Kortene kan hentes i JPG format og udsnit heraf kan frit anvendes, forudsat at eventuel gengivelse sker med oplysning om ophavsrettighederne.

Følgende kort er til rådighed til fri download: