På Kortforsyningens hjemmeside kan du gratis få adgang til aktuelle og ajourførte raster- og vektorbaserede topografiske og matrikulære landsdækkende data.

Du kan afhængig af det enkelte datasæt hente data i form af færdige eller brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område. Udvalgte datasæt i form af frie data og øvrige geodata kan via webtjenester hentes blandt andet som WMS og WFS.

Vær opmærksom på at du skal være oprettet som bruger hos Kortforsyningen før du kan hente data eller anvende Kortforsyningens webtjenester.