IT og GIS råder over en stor samling af luftfotos på cirka 14.000 styks i trykt form, fra omkring midten af 1960'erne frem til 2005. Mod beskedne omkostninger kan der fås adgang til scannede versioner af disse fotos, som derefter kan anvendes med respekt for Aarhus Kommunes copyright.

Luftfotos fra 2005 frem til i dag kan tilgås i kortløsningen WebKort.

Derudover har IT og GIS en samling af skråfotos fra 2009 frem til dag over udvalgte lokationer i kommunen. Siden 2016 er en del af disse billeder taget ved hjælp af droner.

Du kan få adgang til luftfotos og skråfotos ved at kontakte IT og GIS.