I flere af Aarhus Kommunes lokalplaner og byplanvedtægter er forskellige typer beplantninger udpeget som bevaringsværdige. Mange bevaringsværdige træer er bestemt bevaringsværdige på baggrund af alder, art eller udseende.

Kortløsningen indeholder tematiseringer for:

  • Kolonihaver
  • Registrerede bevaringsværdige træer

Klik på et fritidstilbud for at få vist:

  • Art
  • Nummer
  • Bemærkning
  • Link til billede af træet

Læs mere om bevaringsværdige træer på din ejendom på linket her.