Kortløsning med fokus på indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet for udvalgte områder i Aarhus Kommune.

Kortløsning inderholder tematiseringer for:

 • Matrikler
 • Boringsnære beskyttelsesområder (DAI)
 • Indsatsplanområder
 • Sårbare områder (Grundvand)
 • Tilladt at sprøjte mod flyvehavre
 • Områder hvor kommunen anvender sprøjtemidler i begrænset omfang
 • Arealer med aftale om sprøjtefri drift
 • Beskyttede vandløb (DAI)
 • Beskyttede naturtyper (DAI)
 • Skov eksisterende KP17
 • Skovrejsning KP17
 • Grønt Danmarkskort KP17
 • Ejendom ejet af Aarhus Kommune
 • Natura 2000 områder (Natura 2000)

Brug temavælgeren, firkankten med tre vandrette streger, til venstre i kortet til at tænde og slukke for tematiseringer i kortløsningen.

Læs mere om Indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse på linket her.