En lovændring i 2008 medførte, at områder med lettere forurenet jord ikke længere bliver kortlagt. Disse områder er i stedet områdeklassificeret af kommunen.

På de områdeklassificerede områder gælder at:

  • Jordflytninger herfra forinden skal anmeldes til kommunen
  • Jorden i en række tilfælde skal undersøges før den flyttes
  • Ikke alle jordflytninger kræver kommunes godkendelse, før jorden flyttes

Kortløsningen indeholder tematisering for:

  • Jordforurening
  • Områdeklassificering

Klik på et område for at få vist:

  • Klassificering
  • Vejledning for bortskaffelse af overskudsjord

Læs mere om områdeklassificering på linket her.