Spildevandsplanen beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.

Indhold

Kortløsning inderholder tematiseringer for:

 • Kloakoplande - alle zoomniveauer
 • Plan for adskillelse af fællessystem - alle zoomniveauer
 • Ledninger - Zoomniveau 0 - 5000
 • Bassiner - Zoomniveau 0 - 20.000
 • Renseanlæg - alle zoomniveauer
 • Regnvandsudløb, overløb - Zoomniveau 0 - 5.000
 • Brønde - Zoomniveau 0 - 5.000
 • Pumpestationer - Zoomniveau 0 - 5.000
 • Oplande for det åbne land - alle zoomniveauer
 • Matrikler - Zoomniveau 0 - 5.000
 • Hegns- og brugsgrænser - Zoomniveau 0 - 5.000

Du kan søge på adresse, matrikel og stednavne ved at bruge funktionen Søg i værktøjsbjælken, vist ovenfor kortet.. Brug temavælgeren, firkanten med tre vandrette streger, til venstre i kortet til at tænde og slukke for tematiseringer i kortløsningen.

Klik på et område, linje eller punkt for at få vist yderligere informationer.

Læs mere

Læs mere om spildevandsplanen 2017-2020 på linket her.

Læs mere om indsatsplaner til drikkevandsbeskyttelse på linket her.