Kommuneplanen er stedet, hvor byrådets forskellige politikker tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes?

Kommuneplan 2017 blev vedtaget d. 13. december 2017. Rammerne i denne digitale kommuneplan er opdateret med løbende kommuneplantillæg.

Der er i den digitale kommuneplanen mulighed for at læse om emnerne:

  • Hovedstruktur/Retningslinjer
  • Rammer
  • Tillæg/Temaplaner
  • Planstrategi
  • Introduktion
  • Aarhus - En by og en region i vækst
  • Bykvalitet og liveability for alle
  • Geart til en storby

Læs mere om Kommuneplan for Aarhus Kommune på linket her.