Renholdelse indenfor midtbyen håndteres under en enterprise.

Kortløsning inderholder tematiseringer for:

 • Affaldskurve
 • Buslæskærme og stoppesteder
 • Chikaner og heller
 • Cykelparkering
 • Cykelstier
 • Fortorve
 • Kritisk vejnet
 • Midterrabatter
 • Offentlige torve
 • Offentlige private veje
 • Offentlige parkeringspladser
 • Sprøjtefrie arealer
 • Trapper
 • Tunneller

Brug temavælgeren, firkankten med tre vandrette streger, til venstre i kortet til at tænde og slukke for tematiseringer i kortløsningen.

Klik på et område, linje eller punkt for at få vist yderligere informationer.