Her stilles de 4 datasæt til rådighed:

  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Broer og træer, udstillet i DWG format
  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Bygninger, udstillet i DWG format
  • 3D bymodel Aarhus Kommune - Terræn, udstillet i GeoTIFF format
  • Aarhus Ø og Sydhavnen, udstillet i sketchUp format

Datasættene

Ved at vælge det enkelte datasæt, kan du læse en kort beskrivelse af datasættet, hvilket koordinatsystem datasættet ligger i, med mere. Vær meget opmærksom på licensbestemmelserne for de enkelte datasæt.

De udstillede datasæt er kopidata fra kommunens originale 3D bymodel, hvor de udstillede datasæt periodisk vil blive opdateret efterhånden som datasæt i den originale 3D bymodel vedligeholdes.

Vær opmærksom på at de udstillede datasæt på Open Data DK ligger under for bestemmelserne for brug og rettigheder til 3D bymodellen.