Du kan i nedenstående vejledning finde oplysninger om hvornår og hvordan der skal leveres 3D modeller til Aarhus Kommune.

Krav og data specifikation skalmodeller til 3D-bymodel

Det overordnede formål er, at Aarhus Kommune, med en mere aktiv brug af 3D bymodellen, langt tidligere i processen bliver en aktiv udviklings- og samarbejdspartner.

Det helt overordnede formål er, at Aarhus Kommune, med en mere aktiv brug af 3D bymodellen, langt tidligere i processen bliver en aktiv udviklings- og samarbejdspartner og, at der derigennem skabes det  bedste 3D grundlag at arbejde ud fra.

Til dette har Aarhus Kommune brug for levering af 3D skalmodeller af projekter fra bygherre og deres konsulenter.