Nedenstående lister hvert datasæt og dets tilhørende standarder og usikkerheder:

 • Bygninger indenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder genereret fotogrammetrisk
  • Modelleret fotogrammetrisk ud fra GeoDanmark bygningsfodaftryk 2016 og skråfotos 2016
  • Usikkerhed på +/- 20 cm i x-, y- og z-aksen
 • Bygninger udenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder genereret automatisk
  • Genereret automatisk ud fra GeoDanmark bygningsfodaftryk 2015 og højdemodellen fra 2015
  • Usikkerhed på +/- 20 cm i x-, y- og z-aksen
 • Enkeltstående træer indenfor Ringgaden og udvalgte tilstødende områder
  • Registreret fotogrammetrisk med kronehøjde og kronediameter ud fra ortofoto 2016
 • Områder med skov og beplantning
  • Genereret automatisk ud fra GeoDanmark skovpolygoner 2015 og højdemodellen 2015
 • Terræn med efterfølgende planering af veje, pladser og kajanlæg
  • Genereret automatisk ud fra overflademodellen 2015 som TIN model
 • Udvalgte broer
  • Modelleret fotogrammetrisk ud fra data fra 2016
  • Usikkerhed på +/- 10 cm i x-, y- og z-aksen