Gå til hovedindhold

Naturkvalitetsplan

I denne kortløsning kan du se naturkvalitetsplanen, der sætter rammerne for, vor vi skaber mere og bedre natur i kommunen.

 • Læs op

Indhold

  Naturkvalitetsplan

  Naturkvalitetsplanen er en langsigtet plan frem mod 2030, der sætter mål og retningslinjer for den beskyttede natur, skovene, naturnetværket, de strengt beskyttede arter, den bynære natur og bekæmpelsen af invasive arter.

  Kortløsningen indeholder tematiseringer for:

  • Ejendom ejet af Aarhus Kommune
  • Beskyttet naturtyper (DAI)
  • Natura 2000 områder (Natura 2000)
  • Naturtilstand natur - målsætning
  • Naturtilstand natur
  • Grønt Danmarkskort KP17
  • Økologiske forbindelser KP17
  • Skovrejsning KP17
  • Skov eksisterende KP17
  • Potentielle naturområder KP17
  • Stor vandsalamander
  • Spidssnudet frø
  • Løvfrø
  • Åbne vandløb
  • Spærringer i vandløb (Vp2)

  Læs mere om naturkvalitetsplanen på linket Naturkvalitetsplan 2013 - 2030.

  Sidst opdateret: 17. oktober 2023