Mens der findes regulativer for vedligeholdelse af de offentlige vandløb, er det op til de lokale lodsejere af vedligeholde de private vandløb. Der skal i begge tilfælde tages hensyn til miljømålsætningen og naturtilstanden i vandløbet.

Kortløsningen indeholder tematiseringer for:

  • Kommunale vandløb

Klik på et vandløb for at få vist:

  • Vandløbsnavn
  • Link til regulativet for vandløbet i PDF format

Læs mere om vandløbsregulativer, pligter og rettigheder på linket her.