Aarhus Kommune er i konstant udvikling; Letbanen, Skejby Sygehus, Aarhus Ø, og en sådan udvikling kræver planlægning for at sikre at denne styres i den rigtige retning.

Planlægningen og styringen af kommunes udvikling sker blandt andet på baggrund af en samlet kommuneplan og en stor mængde byplanvedtægter, lokalplaner og tillæg til kommuneplanen.