Hvordan opnår vi den optimale sammensætning af skoledistrikter? Har grønne områder positive effekter for sundhedstilstanden i lokalområdet? Er tilbuddene til et aktivt seniorliv placeret der, hvor kommunens seniorer er bosat, eller er der huller i dækningen?

Med den socioøkonomiske GIS-portal kombineres socioøkonomiske data med de mere traditionelle geodata, og bidrager til at synliggøre nye indsatsområder samt kvalificere og målrette den kommunale indsats.