Det Socioøkonomisk Aarhuskort indeholder data fra januar 2022 om den geografiske fordeling af henholdsvis borgere, virksomheder og bygningsmassen i Aarhus Kommune. Dataene i kortløsningen er inddelt efter de officielle statistikdistrikter.

Kortløsningen indeholder tematiseringer for:

 • Aldersfordeling
 • Befolkningsudvikling for 2021
 • Fordeling af børn og unge
 • Statsborgerskab
 • Civilstand
 • Fordeling af familie typer
 • Boligtyper
 • Ejerforhold af boliger
 • Boligstørrelse
 • Boligareal per person
 • Boliger med installationsmangler
 • Bygningsalder
 • Antal arbejdspladser

Klik på et distrikt for at få vist specifikke data for det valgte distrikt.

Ældre versioner

Du kan nedenstående finde links til tidligere års versioner af det Socioøkonomiske Aarhuskort: