IT og GIS fik i 2017 udarbejdet en ny 3D bymodel dækkende hele Aarhus Kommune, på baggrund af data fra henholdsvis 2015 og 2016, bestående af seks datasæt med forskellige kvaliteter og standarder.

3D bymodellen udstilles på 2 platforme på internettet. En platform hvor 3D bymodellen kan se i en browser og en platform hvor udvalgte datasæt fra 3D bymodellen kan hentes. For begge platforme gælder der visse regler for brug og rettigheder.